Teenused

3r IT Tugiteenus on üks osa täisteenuse lahendusest, mille raames pakutakse teenuseid kogu IT infrastruktuuri elutsükli jooksul.
IT tugiteenust iseloomustavad läbimõeldud protsessid ning teenust osutades lähtutakse eelkõige kliendi eesmärkidest.
3r IT poolt pakutavat IT Tugiteenust osutavad kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud spetsialistid.

Teenuse eesmärk
3r IT Tugiteenuse eesmärk on kõrvalda hooldatavates IT seadmetes tekkivaid tõrkeid ning nõustada infosüsteemi parendamise küsimustes.

IT Tugiteenuse osutamisel pannakse rõhku:
IT- Infrastruktuuri töökindlusele;
IT probleemi õigeaegsele ja kiirele lahendamisele;
nõuannetele infosüsteemi parendamise võimalustest;
tegevusstabiilsusele kvaliteetse infosüsteemi tugiteenuse kaudu.
IT Tugiteenuse näol pakub 3R kvaliteetset ja kiiret IT süsteemide hooldust.

Comments are closed.