IT Arengukava

Arengukava teenus hõlmab endas kliendi nõustamist ja koolitust. 3r Computers OÜ pakub asjatundlikku nõu arvutustehnika muretsemisel, orienteerumisel uutes riist- ja tarkvaralahendustes. Koostöös Kliendiga leiame optimaalse lahenduse tema Infosüsteemi arendamiseks, arvestades tema praegusi ja tulevasi vajadusi.

Kliendi nõustamise all peame silmas Kliendile vajaliku spetsiifilise IT informatsiooni levitamist. Samuti ka Kliendi suunamist temale mõistlike lahendusteni ning abistamist IT arengut puudutavate otsuste langetamisel. IT Arengukavas määratletakse organisatsiooni IT infrastruktuuri arendamise eesmärgid ning kirjeldatakse strateegiad ning tegevuskavad nende eesmärkide saavutamiseks.

Teenuse eesmärk
IT Arengukava eesmärk on anda ülevaade IT olukorra hetkeseisust, tuua esile kitsaskohad ja pakkuda lahendusi nende kõrvaldamiseks ning koostada ligikaudse eelarve ja ajakava. Teenuse ülesandeks on pakkuda firma juhile / finantsjuhile tõestusarvestust ja tasuvusnäitajaid. IT Arengukava teenus on loodud kliendile, kellel on soov oma IT infrastruktuuri arendada ning täiendada.

Teenuse sisu
IT Arengukava käigus koostatakse:
Alternatiivsed lahenduskavad eesmärkide saavutamiseks ligikaudne eelarve ja arendusprojekti ajakava IT arengule.
Arengukava võimaldab organisatsioonil kindlalt määratleda IT-le tehtavaid kulutusi ning planeerida sellega seoses organisatsiooni arengut. Arengukava ja nõustamine aitavad kliendil selgitada tema tegelikke IT vajadusi ning määratleda arenemissuundasid.

Teenuse osutamise eeldused
Teenuse osutamise eelduseks on IT inventuuri olemasolu. IT Inventuur annab ülevaate juba olemasolevast infrastruktuurist ning võimaldab teha järeldusi ning soovitusi IT Infrastruktuuri arendamiseks.

Teenuse hind
Teenust osutatakse kokkuleppel või teeninduslepingu raames.

 

Comments are closed.