IT Täisteenus

IT täisteenus vabastab kliendi ressursid IT haldamisest ja hooldamisest ning võimaldab need suunata põhitegevuse hüvanguks.

IT Täisteenuse ülesandeks on:
IT riskide vähendamine organisatsioonis;
organisatsioonile lisaväärtuse loomine läbi välisoskusteabe kaasamise;
IT kulutuste läbipaistvuse tagamine;
IT personali vabastamine rutiinsetest tegevustest

IT täisteenuse moodustavad järgmised komponendid:
arvutisüsteemi planeerimine, projekteerimine, täiendamine ja uuendamine;
riist- ja tarkvara valik, installeerimine ja seadistamine;
vähempakkumiste korraldamine riist- ja tarkvara hankimiseks või rentimiseks;
IT tehnika remont ja hooldus, vajadusel “upgrade” e. vana kaasajastamine;
arvutisüsteemi administreerimine, monitooring ja kaughooldus;
kasutajate koolituse planeerimine ja korraldamine, samuti konsultatsioonid.
Täisteenuse paketti kuuluvad teenused, mis tagavad organisatsiooni töökindluse.

Comments are closed.