IT Vahendite Haldus

IT vahendite haldusega tagatakse alati aktuaalne ülevaade IT baasinfrastruktuuri hetkeseisust.

Teenuse eesmärk:
IT vahendite halduse eesmärk on luua andmebaas IT baasinfrastruktuurist ning leppida kokku selles, millistele tingimustele vastab osutatav teenindus.

Teenus sisaldab:
Riistvara andmebaasi loomine ja haldamine;
Tarkvara andmebaasi loomine ja haldamine;
Lisaseadmete andmebaasi loomine ja haldamine;
Ostetud tarkvara andmebaasi loomine ja haldamine;
Tarkvara ja riistava seadistuste andmebaasi loomine ja haldamine;
IT sisekorra eeskirja loomine ja haldamine (IT tugiisikule ja töötajale);
Tarkvara aruanne kus võrreldakse kasutuses oleva tarkvara hulka ostetud tarkvaraga
IT inventuuriga kogutud informatsioon sisestatakse kliendikaardile e-teenindus keskkonda ja kliendile tagatakse andmetele turvaline juurdepääs. Andmeid uuendatakse jooksvalt registreerides nii teeninduse kui arendustegevuse käigus teostatud muutused.

Kasu?
• Alati tagatud aktuaalne asjakohane informatsioon IT baasinfrastruktuurist
• Vähendab kulutusi IT baasinfrastruktuuri arendamisel
• Lihtsustab suhtlemist partneritega

Teenuse osutamise eeldused
IT vahendite halduse eelduseks on IT Inventuuri olemasolu.

Teenuse hind
Teenust osutatakse IT teeninduslepingu baasteenusena

Comments are closed.