Entries by Rita Norit

Windows 7 ajastu lõpeb!

Üks Windowsi ajastu saab jälle otsa! 10 aastat turul olnud Windows 7 tugiteenuse osutamine  lõpetatakse 14. jaanuaril 2020. aastal. Peale seda kuupäeva ei pakuta su arvutile automaatseid turbevärskendusi ega tehnilist abi. Kuigi Windows 10 on turul olnud juba 2015. aasta lõpust, jõudis ta alles nüüd kasutatavuselt Windows 7le järele. Microsofti andmetel kasutab Windowsi tarkvara maailmas […]

Millise hinnangu andsid 2018.a. meile kliendid?

2018. aasta lõpus viisime oma klientide hulgas läbi järjekordse rahulolu-uuringu, et teada saada, kas meie teenuste sisu vastab klientide vajadustele, kas meie hinnakujundus on arusaadav ja läbipaistev ning kas teenuste tasemega ning probleemide lahendamise oskuse ja kiirusega ollakse endiselt rahul. Igale ettevõttele on oma tegevuse planeerimisel oluline teada, kui kaua võtab aega mõne IT-projekti läbiviimine […]

Hyper-v klaster, puhas võit! Tehnilise lahenduse kirjeldus

Klient: Baltikumis tegutsev kontsern Ettevõtte põhitegevusala: finantsteenuste osutamine Töötajate arv: 250 inimest Asukohtade arv: 7 kontorit IT ülesanne: konfidentsiaalse info haldamine ja katkematu töövoo tagamine serverites ja nende peal töötavates erirakendustes. Kliendi probleem enne töödega alustamist – jõudlusprobleemid ja ärikriitiliste teenuste serveriga seotud riskid IT järjepidevuse ja info haldamiseks oli kasutusel 250 tööjaama ja 8 […]