IT-süsteemide arendamine

IT-süsteemide arendamine lähtub põhimõttest, et IT infrastruktuur kui terviksüsteem peab olema töökindel.

IT infrastruktuuri peab saama vajaduse korral laiendada nii, et see ei tähendaks suuri lisakulutusi, keerulisi üleminekuperioode või tõrkeid ettevõtte igapäevatöös.

Öeldakse ju ka kehvasti ehitatud ja tuleviku vajadusi mitte arvestava maja puhul, et kergem on uus ehitada, kui vana ümber teha. Kui oled oma ettevõttes IT infrastruktuuri projekteerimise algusest peale usaldanud professionaalide kätte, siis on hiljem ka kõik muudatused ja ümberehitused täiesti võimalikud.

Millest koosneb IT-süsteemide arendamine?

Rakendame

Koolitame töötajaid uuendatud süsteemi kasutama

Järjepidev

Koostame taasteplaanid ja seadistame andmete varunduse

Teostame

Ehitame IT-võrgu, seadistame tööjaamad ja serverid

Paindlik

Paneme paika parima lahenduse nii sobivat riistvara kui ka tarkvara silmaspidades

Vajadus

Kõigepealt arutame läbi nõudmised ja ootused loodava süsteemi suhtes;

Kui Su firmas olemasolev infrastruktuur ei vasta enam ettevõtte vajadustele, siis võta meiega ühendust.