Infosüsteemide seire ennetab probleeme

Infosüsteemide seiret ehk teisisõnu infosüsteemide proaktiivse monitooringu teenust hindavad need ettevõtted, kelle jaoks on oluline hoida infosüsteem stabiilsena ja ennetada selle tõrgetest tulenevaid probleeme.

Proaktiivse monitooringu teenust osutame Nagios tarkvaraga, mis jälgib kliendi (IT) seadmete ja süsteemide tööd ning vastavust etteantud parameetritele ja normidele.

Kuidas infosüsteemide proaktiivne monitooring tehniliselt toimub?

Võimalike vigade varajaseks avastamiseks kontakteerub monitooringuserver kliendi serveris asuva monitooringuagendiga 5-15 minutiliste intervallide järel.

Probleemidele reageerime vastavalt lepingus kokku lepitud reageerimisaegadele.

Küsi pakkumist
infosüsteemide seire 3r computers

Infosüsteemide seire sisaldab:

  • jälgime võrguseadmete töökindlust läbi liideste töötamise ja võrguseadmete protsessori, mälu ja ressursside monitooringu;
  • monitoorime võrguteenuste töökindlust (SMTP, POP3, HTTP, NNTP, PING jt);
  • jälgime serverite töökindlust – kettasüsteemi täituvust, seadmete koormust ning serveril töötavaid rakendusi;
  • monitoorime süsteemsete protsesside ja rakenduste logisid;
  • kogume statistilist informatsiooni seadete kohta, et ennetada infosüsteemi kitsaskohtade tekkimist;
  • tuvastame serveriressursi kitsaskohti;
  • jälgime igapäevaselt varukopeerimise toimimist.

Monitooritavate seadmete ja teenuste nimekiri ei ole lõplik ja sõltub sellest, mis on Sinu firma jaoks oluline – me lepime selle igal juhul kokku eraldi.

Miks valida infosüsteemide seire

 

Töökindlus

Kogume statistilist informatsiooni seadete kohta, et ennetada infosüsteemis vigade tekkimist. Tuvastame serveriressursside kitsaskohti.

Ennetus

Monitoorime süsteemsete protsesside ja rakenduste logisid ning jälgime igapäevaselt varukopeerimise toimimist.

Vastutus

Jälgime servereid ja võrguseadmeid – kettasüsteemi täituvust, seadmete koormust ning serveril töötavaid rakendusi, tagades töökindluse.