5 skeptilist küsimust firmajuhilt, kes ei plaaninud IT teenust sisse osta

IT süsteemide keerukust on tänapäeval raske alahinnata, seega on IT haldamise ja hooldamisega seotud otsused määrava tähtsusega.

Kas hoida IT tugi majas sees või osta see sisse?

On mõistetav, et kliendi jaoks saavad määravaks:

  • teenusega seotud kulud,
  • teenuse kasutamise mugavus ja kiirus,
  • teenusepakkuja usaldusväärsus ning
  • inimeste kompetents.

Ettevõtte juht, kes alles kaalub teenuse sisseostmist, loeb tavaliselt kokku plussid ja miinused, esitab meile hulga skeptilisi lisaküsimusi ja teeb siis positiivse otsuse.

3r Computers on oma tööd teinud üle 11 aasta ja ilmselt ei ole IT teenuse sisseostmist puudutavat küsimust, mida me poleks kuulnud. Siin all on 5 kõige enam levinumat.

1.    Kas IT-teenuse sisseostmine on minu firmale tõepoolest soodsam või on kokkuhoid ainult näiline?

Arvud ei valeta, nõus?! Palgad.ee andmetel on Eestis ettevõttesisese IT-juhi keskmine palk 2254 € kuus ja IT kasutajatoe spetsialistil 1251 €. Loomulikult läheb sinna juurde veel ka osa üldkuludest (kohvist ja mobiiltelefonist kuni kontoriruumi rendi ja autokuludeni) ja rohkelt koolituskulusid, sest vananenud teadmistega töötajast pole sul kuigi suurt kasu.  Meie konservatiivsed arvutused näitavad, et firmades on ühe palgalise IT-töötaja kohta, kel on ka vähemalt üks sertifikaat, aastane kogukulu üle 50 000 euro.  Aga mis siis, kui sel ühel töötajal puuduvad teadmised just mingis ühes hädavajalikus valdkonnas, millest sõltub kriisiolukorras firma ellujäämine, kui pead hakkama saama firma jaoks kriitiliste tellimuste täitmisega.

Meie töötajate koolituskulud ulatuvad aastas viiekohalise summani, spetsialistide vastavust kontrollivad maailma juhtivad riist- ja tarkvaratootjad.  Inimestele ja firmale väljastatud sertifikaatide taotlemine on olnud karm töö, kuid me peame pidevalt hoolitsema selle eest, et ka edaspidine 100% vastavus oleks tagatud.

Sul võib olla väga hea IT-juht, kuid kes tema teadmisi või oskusi pidevalt kontrollib?

Nii et umbes 50 000 euro eest saab su firma aastas ÜHE keskmise IT-töötaja teadmised ja oskused. Kui sa küsid meie käest pakkumist, siis näitame, kui mitme sertifitseeritud IT spetsialisti teadmised ja oskused saad sa meie käest ja kui väikese summa eest.

2.    Kas päris oma IT-inimene pole alati parem kui võõras ekspert?

Kui sa palkad endale uue IT-inimese, on tal varem olnud võib olla 2-4, maksimaalselt 5-6 ettevõtte kogemused. Meil on aja jooksul olnud kogemusi rohkem kui 500 ettevõttega. Ja nii nagu sina muretsed oma klientide tellimuste õigeaegse täitmise pärast samuti muretseme meie oma klientide pärast.

Hea IT-eksperdi sünniks on vaja nii teadmisi kui kogemusi, alles siis tekib pädevus.

Me näeme sageli oma uute klientide puhul, et ettevõttes on kasutusel vananenud IT lahendused, sest puuduvad teadmised ja kogemused uute lahenduste rakendamiseks. Ei oska ju keegi tahta asja, mille olemasolust tal teadmised puuduvad. Või kui öelda Henry Fordi sõnadega, siis osatakse vaid tahta kiiremat hobust. Kuid tehnoloogia on kiires muutumises. Kuidas saab sinu firma ennetada konkurenti, kui sul on kasutusel moraalselt ja füüsiliselt vananenud tark- või riistvara?

On veel üks väga oluline faktor, millele peaksid tähelepanu pöörama – see on teenusepakkuja suhtumine. Sageli saadavad IT-firmad oma eksperdid kliendi juurde just nagu tükitööd tegema.  Meie oleme valinud teistsuguse lähenemise.  Meie jaoks on oluline, et tunneksid meie spetsialiste oma meeskonna liikmetena, mitte väljastpoolt tulnud ajutise tööjõuna. Me usume, et selles õigest suhtumisest tekib vahe keskmise teenusepakkuja ja väga hea teenusepakkuja vahel.

3.    Kas IT-alane kriisiolukord pole mitte nii harv nähtus, et selleks pole mõtet valmistuda?

IT-süsteemide rünnakud on täna juba kahjuks igapäevane nähtus. Üha olulisem on, et keegi võtaks vastutus süsteemi toimimise eest ja täidaks oma kohust mis iganes ajal ja mis iganes hinnaga. Kuidas sa sellises olukorras riske hajutad ja järjepidevuse tagad? Lahendad ühe kriisi, kuid kas selle põhjal oskad teadlikult ennetada ka järgmisi?

Meie anname oma klientide kasutusse vähemalt 2 IT-spetsialisti, kes on kursis sinu firma spetsiifikaga, kes tunnevad ja teavad su infosüsteemi eripärasid ja suudavad määrata prioriteete. Sul on alati olemas korralikult dokumenteeritud süsteem ja võid olla täiesti kindel, et tagatud on ka selle jätkusuutlikkus.

4.    IT-tugiteenus on ju vaid lihtsalt üks TUGI-teenus. Mis seal siis ikka nii erilist on?

Ilmselt ei ole sellise väitega lagedale tulev firmajuht mõõtnud, kui suure osa ettevõtte ressurssidest firmasisese IT tugi- või haldusteenuse pakkumiseks läheb. Või kui suur osa tuludest ressursijaotuse puuduse tõttu saamata jääb.

Rahalisi kulutusi on lihtne kokku lugeda, kuid see pole ju ometi kõik!

Teie aeg on kalleim vara mis teil on ja suurim investeering oma ettevõtte arendamiseks. Tõenäolisel peate leidma aega, et keskenduda oma töötajatele, oma ettevõtte kuludele / tuludele ja mis kõige tähtsam – oma klientide teenindamisele.

Kui IT ei ole teie tegevusvaldkond, siis milleks kulutada sellele oma aega?

Su äritegevus on palju tõhusam, kui saad keskenduda vaid olulisele. 3r Computers võtab meelsasti kogu IT haldamisega seotud kulud enda kanda ning teeme oma tööd nii, nagu teeksime seda iseendale.

5.    IT-halduses pole midagi strateegilist. Kui midagi juhtub, siis tegutseme, eks?!

Kui tegutsete ainult siis, kui IT-süsteemidega midagi juhtub, siis on probleemi tuvastamise ajaks teie ettevõtte tootlikkus juba mõjutatud ja halvimal juhul ka efektiivsus langenud.  Olete pidevas probleemide rägastikus ning seetõttu on raske märgata toimivaid lahendusi või ennetada rikkeid.

Meil on olemas nn REKA-meetod, mis aitab ära hoida probleemide eskaleerumise, suuremate kriiside tekkimisest rääkimata. Need 4 põhipunkti on: regulaarsed hooldused, ennetavad protseduurid, kasutajate koolitamine ja analüüs arengu jaoks. Regulaarsed hooldused annavad võimaluse koolitada kasutajaid ja märgata olukordi millel on kombeks korduda. Serverite ja võrguseadmete monitooring tagab 24/7 jälgimise ja analüüsimise võimaluse pidevaks arenguks.

Kas sul on meile IT teenuse sisseostmise kohta küsimus, millele vastust ei saanud?

Kui jah, siis alustame sellest, et sa esitad meile oma küsimuse ja me anname sulle ammendava vastuse!

3r Computers tekkis 12 aastat tagasi kolme IT-inimese kirglikust huvist IT vastu. Nüüdseks oleme 15 eksperdiga firma, kuid huvi IT valdkonnas järjest rohkem ära teha, on vaid kasvanud. Igapäevane klientide probleemide lahendamine ühelt poolt ja huvi uute tehnoloogiate ja IT-trendide vastu teiselt poolt tähendab, et hoiame pidevalt oma kätt IT-pulsil. Meie kliendid teavad seda ja nõuavad järjest efektiivsemaid süsteeme, teades, et me suudame nende ootustele vastata.

Jah, meie töötajate sertifikaadid, ametialased oskused ja kogemused, tööprotseduurid ning keeleoskus on väga olulised – nii sinu kui meie endi jaoks. Kuid kõik need koos ei anna maksimaalset tulemust, kui sellele ei ole lisatud veel ühte retsepti osa – see on klientidele pühendumine. Mõõtühikut sellel ei ole, numbriliselt seda väljendada ei saa, kuid me kõik tunneme eksimatult ära, kas see on kellelgi olemas või mitte. Tule ja veendu ise, et see on meil olemas.