Kliendi rahulolu teenusega on kõrge!

3r otsib KLIENDITOE SPETSIALISTI!

Võrguturvalisuse eksperdid

Microsoft Windows 7 tugi lõpetab

Windows 7 ajastu lõpeb!

Üks Windowsi ajastu saab jälle otsa! 10 aastat turul olnud Windows 7 tugiteenuse osutamine  lõpetatakse 14. jaanuaril 2020. aastal. Peale seda kuupäeva ei pakuta su arvutile automaatseid turbevärskendusi ega tehnilist abi.

Kuigi Windows 10 on turul olnud juba 2015. aasta lõpust, jõudis ta alles nüüd kasutatavuselt Windows 7le järele. Microsofti andmetel kasutab Windowsi tarkvara maailmas kokku 1,5 miljardit seadet, millest vaid 700 miljonit Windows 10.

Ettevõtete jaoks, kes endiselt kasutavad Windows 7, on ees ootamas palju tööd. Loomulikult on Microsoft huvitatud sellest, et võimalikult paljud kasutajad läheksid kiiresti üle uuele versioonile ning rõhutab uue versiooni turvalisust, pilvetehnoloogiat ja tehnilise toe võimalust. Microsofti jaoks on see üleminek uuele Windows-as-a-Service (ehk tarkavara kui teenus) mudelile, kuid ettevõtteid kammitseb hirm suure sammu astumise ees.  Paljudes ettevõtetes on kasutusel rakendusi, mis ei ühildu Windows 10 platvormiga. Sageli pole firmad ka kindlad, millised sammud tuleks esimesena astuda, mida testida, kuidas peaks kogu protsess kulgema, kui palju see kõik maksma läheks jne.

Kuigi personaalarvutite turg on kahanenud juba 7 aastat, on PC ettevõtete jaoks endiselt asendamatu. Eraisikud võivad küll vähehaaval loobuda uue PC ostmisest, kuid firmade jaoks on need töövahenditena endiselt möödapääsmatud. See tähendab, et Microsoft ja tema operatsioonisüsteem ei kao mitte kuhugi. Microsoft püsib kindlalt meie arvutites, kasvõi Office 365 näol. Ja ükskõik kui raske poleks Windows 7 loobuda (eks ta ole aja jooksul armsaks saanud, kuivõrd üks operatsioonisüsteem muidugi üldse armas võib olla), siis tõsisasi on see, et tänu uutele võimalustele, uuele tehnoloogiale ja seadmetele pole firmadel mõtet enam vanast kinni hoida. Mis tähendab, et IT juhtidel ja IT firmadel tuleb kollektiivselt käised üles käärida ja hakata valmistuma üleminekuks Windows 10le.

Kuningas on surnud, elagu kuningas! Või kuidas sinu ettevõttes sellega on?

Postituses on kasutatud materjali väljaandest https://www.zdnet.com

IT teenused

Millise hinnangu andsid 2018.a. meile kliendid?

2018. aasta lõpus viisime oma klientide hulgas läbi järjekordse rahulolu-uuringu, et teada saada, kas meie teenuste sisu vastab klientide vajadustele, kas meie hinnakujundus on arusaadav ja läbipaistev ning kas teenuste tasemega ning probleemide lahendamise oskuse ja kiirusega ollakse endiselt rahul.

Igale ettevõttele on oma tegevuse planeerimisel oluline teada, kui kaua võtab aega mõne IT-projekti läbiviimine või tehnilise probleemide lahendamine. Seetõttu oli meie jaoks oluline mõõta, kui kõrgelt hindavad kliendid meie suutlikkust tähtaegadest kinni pidada.

97,8% vastanutest kinnitas, et me peame tähtaegadest kindlalt lugu ja kliente alt ei vea.

Meie teenindust peetakse kiireks ja adekvaatseks ning peaaegu 94% vastanutest märkis, et nad on hinna-kvaliteedi suhtega rahul või väga rahul. Lõviosa klientidest tunnistas ka seda, et meie hinnakujundus on arusaadav ja läbipaistev.

Rõõmuga võisime tõdeda, et meie kliendid jäävad meiega pikaks ajaks!

Üle 70% neist, kes uuringule vastas, on meie teenuseid kasutanud vähemalt 7 aastat ning mitte ükski meie klientidest teenusepakkujat lähiajal vahetada ei plaani. Sellele trendile saime kinnitust ka NPS (Net Promoter Score) ehk soovitusindeksi näol.

Järgmised sammud

Kindlasti ei kavatse me oma heade tulemuste valguses loorberitele puhkama jääda. Rahulolu-uuring andis meile mõningaid ideid, milliseid muudatusi me võiksime oma teenuste osutamise protsessis teha ja millist suhtlust kliendid veelgi enam meie IT-ekspertidelt ootavad.

Täname kõiki kliente uuringus osalemise eest!

serverite haldus

Hyper-v klaster, puhas võit! Tehnilise lahenduse kirjeldus

Klient: Baltikumis tegutsev kontsern
Ettevõtte põhitegevusala: finantsteenuste osutamine
Töötajate arv: 250 inimest
Asukohtade arv: 7 kontorit
IT ülesanne: konfidentsiaalse info haldamine ja katkematu töövoo tagamine serverites ja nende peal töötavates erirakendustes.

Kliendi probleem enne töödega alustamist – jõudlusprobleemid ja ärikriitiliste teenuste serveriga seotud riskid

IT järjepidevuse ja info haldamiseks oli kasutusel 250 tööjaama ja 8 füüsilist serverit. IT infrastruktuuri haldavate oluliste seadmete keskmine vanus oli kuni 5 aastat.

Kuigi kliendil oli pidevalt töös 4 serverit, mis teenindasid kliendi jaoks olulisi erirakendusi, esines neis kõigis jõudlusprobleeme. Need väljendusid eelkõige erirakenduste käitamisel, mis kasutaja jaoks tähendas viivitusi tööprotsesside läbiviimisel ja süsteemi üldist aeglust. Lisaks aeglastele protsessidele olid serverid moraalselt vananenud ning garantiid füüsiliste rikete puhuks neil ei olnud. Lisaks oli kliendil oluliste seadmete töökorras hoidmine muutunud väga kalliks ning ka aja- ja töömahukaks.

Kliendi jaoks kujutas tõsist riski asjaolu, et mitmed ärikriitilisi teenuseid käitati üheainsa füüsilise serveri peal. See tähendas, et selle serveri rike oleks halvanud kliendi tegevuse kõigis osakondades üle terve Baltikumi.

Kliendi poolt antud lähteülesanne süsteemi ajakohastamiseks: töökindlus mõistliku kuluga ja tööde tegemiseks antud ainuvõimalik ajaaken.

Kõige tähtsam ülesanne oli süsteemi töökindluse tagamine. See tähendab, et süsteemid peavad toimima ka olukorras, kui neid tabab ükskõik milline riistvara rike või katkeb internetiühendus. Me pidime arvestama üsna täpse eelarvega ning ajaaknaga, mille jooksul oli võimalik süsteemi uuendamiseks katkestusi tekitada.

Meie teiseks prioriteediks oli valida kliendile eelarvet silmas pidades parim võimalik lahendus, mille puhul oleks tagatud süsteemi järjepidevus ja efektiivsus järgmise 3-5 aasta jooksul ning mille laiendamisel saaks piirduda vaid väikeste täiendustega.

Kolmandaks oluliseks ülesandeks oli etteantud tähtaegadest ja ajaaknast kinni pidamine. Ajaakna kooskõlastamisele ja tehnilise lahenduse välja töötamisele eelnes olemasoleva protsessi detailne kirjeldamine ja oluliste nüansside kaardistamine. Juhtisime kliendi tähelepanu võimalikele ohtudele ja andsime soovitusi nende vältimiseks. Arvestasime ka sellega, et kliendi töös oleks võimalikult lühike katkestus ja kõik tööd oleks tehtud esmaspäeva hommikuks.

Projekti komponendid

Riistvara. 
Serverid: Lenovo Enterprise 2 tk
Kettakast: Lenovo (kahe kontrolleriga)
Võrguseadmed: HP Enterprise switchid 2 tk

Tarkvara. 
Operatsioonisüsteem: Microsofti toode
Varundustarkvara: Veeam 

varundustarkvara veeamMicrosoft partner

 

Mida ja kuidas me tegime? Projekti tehniline kirjeldus ja kuidas 1+1=3

Kui kliendi töörütm seda vajab, siis on tavapärane, et viime projekti lõppfaasi ellu nädalavahetusel. Meeskond mõtles eelnevalt läbi kogu tööprotsessi ning kõikvõimalike ootamatuste vältimiseks pani paika varuvariandid. Tööd algasid reede õhtul ning veidi vähem kui 48 tunniga oli kõik vajalik tehtud. Sellesse aega mahtusid veel ka kõik testimised ja korduvtestimised nii arendaja kui kasutajate funktsionaalsusest lähtuvalt. Esmaspäeva hommikul oli kõik valmis ja klient sai täiesti tavapäraselt oma tööd alustada.

Kahe füüsilise serveri peale ehitasime Hyper-V klastri, mille serveriteks valisime Lenovo serverid. Meie jaoks on oluline, et klient saaks riistvara, mille garantiiteenused ja järelhooldus toimib Eesti turul hästi, on asjatundlik ja kiire. Lenovo serverid on oma töökindlust pidevalt tõestanud, hea hinna-kvaliteedi suhtega ja meie kindel valik, kui soovime kliendile pakkuda jätkusuutlikku lahendust.

Serverid ühendasime kettakastiga. Kahe serveri vajadus oli tingitud eelkõige sellest, et täita lähteülesandes püstitatud töökindluse tagamise nõue. Kui üks server peaks riistvara või tarkvara rikke tõttu rivist välja minema, siis teine server võtab kõik rollid enda kanda. Rollide jagamine toimub automaatselt ja ei tekita kliendile tööseisakuid ehk töökindlus ja stabiilsusnõue süsteemis on tagatud. Kettakast sai seadistatud kiire andmemassiivina, mis võimaldab päris mitme virtuaalserveri ja nendel toimivate erirakenduste protsessimist ilma, et tekiks probleeme kiirusega.

Tänu serverite virtualiseerimisele ja kettakasti rakendamisele sai klient juurde vaba ressurssi ja serveriruumi tuleviku tarbeks. Sellega sai täidetud ka lähteülesande 2. punkt, mis nägi ette süsteemi järjepidevuse ja efektiivsuse 3 – 5 aastaks. Tõeliselt hea näide selle kohta, kuidas 1+1 võib vahel ka 3 olla!

Varunduse ehk varukoopia tegemise jaoks paigaldasime eraldi füüsilise serveri ja varunduse tegemise rolli jätsime Veeami tarkvara kanda. Veeami tarkvara oleme kasutanud mitme oma kliendi juures ja see on tõestanud oma headust nii andmete varundamise efektiivsusel kui ka taastamisprotsessi kiiruses. Veeam tarkvarana tagab ka andmete kompaktse säilimise, mis omakorda võimaldab varundada väga pika perioodi andmeid, andmete taastamine virtuaalsetelt platvormidelt on lihtne ning kiire.

Tulemus

Kogu kulu süsteemi planeerimisest kuni teostamiseni on orienteeruvalt 1 nädala, millest katkestus kliendi süsteemis 48 tundi. Järelhoolduseks ehk kasutajate nõustamisele peale süsteemi uuendamist kulus 8 tundi.

Klient astus oma süsteemidega sõna otsest mõttes homsesse päeva. Minevikku maha jäid katkestused tööprotsessis või süsteemi aeglusest tingitud viivitused. Asemele tuli süsteemi töökindlus, mis pani kliendi end selles osas turvaliselt tundma.

Kuna paigaldasime lisaks ka monitooringusüsteemi, siis saame serveriressursi jaotust jälgida igapäevaselt ning seista oma lubaduse taga, et süsteem toimib vastavalt nõuetele järgmised 3 – 5 aastat.

Et projekt õnnestuks maksimaalselt hästi, on lisaks oskustele vajalik ka kliendi ja töö teostaja vaheline hea kommunikatsioon ning mõlemapoolne usaldus. Meie jaoks ei ole paremat tunnustust tehtud tööst kui õnnelik ja rahulolev klient.