Hyper-v klaster, puhas võit! Tehnilise lahenduse kirjeldus

Klient: Baltikumis tegutsev kontsern
Ettevõtte põhitegevusala: finantsteenuste osutamine
Töötajate arv: 250 inimest
Asukohtade arv: 7 kontorit
IT ülesanne: konfidentsiaalse info haldamine ja katkematu töövoo tagamine serverites ja nende peal töötavates erirakendustes.

Kliendi probleem enne töödega alustamist – jõudlusprobleemid ja ärikriitiliste teenuste serveriga seotud riskid

IT järjepidevuse ja info haldamiseks oli kasutusel 250 tööjaama ja 8 füüsilist serverit. IT infrastruktuuri haldavate oluliste seadmete keskmine vanus oli kuni 5 aastat.

Kuigi kliendil oli pidevalt töös 4 serverit, mis teenindasid kliendi jaoks olulisi erirakendusi, esines neis kõigis jõudlusprobleeme. Need väljendusid eelkõige erirakenduste käitamisel, mis kasutaja jaoks tähendas viivitusi tööprotsesside läbiviimisel ja süsteemi üldist aeglust. Lisaks aeglastele protsessidele olid serverid moraalselt vananenud ning garantiid füüsiliste rikete puhuks neil ei olnud. Lisaks oli kliendil oluliste seadmete töökorras hoidmine muutunud väga kalliks ning ka aja- ja töömahukaks.

Kliendi jaoks kujutas tõsist riski asjaolu, et mitmed ärikriitilisi teenuseid käitati üheainsa füüsilise serveri peal. See tähendas, et selle serveri rike oleks halvanud kliendi tegevuse kõigis osakondades üle terve Baltikumi.

Kliendi poolt antud lähteülesanne süsteemi ajakohastamiseks: töökindlus mõistliku kuluga ja tööde tegemiseks antud ainuvõimalik ajaaken.

Kõige tähtsam ülesanne oli süsteemi töökindluse tagamine. See tähendab, et süsteemid peavad toimima ka olukorras, kui neid tabab ükskõik milline riistvara rike või katkeb internetiühendus. Me pidime arvestama üsna täpse eelarvega ning ajaaknaga, mille jooksul oli võimalik süsteemi uuendamiseks katkestusi tekitada.

Meie teiseks prioriteediks oli valida kliendile eelarvet silmas pidades parim võimalik lahendus, mille puhul oleks tagatud süsteemi järjepidevus ja efektiivsus järgmise 3-5 aasta jooksul ning mille laiendamisel saaks piirduda vaid väikeste täiendustega.

Kolmandaks oluliseks ülesandeks oli etteantud tähtaegadest ja ajaaknast kinni pidamine. Ajaakna kooskõlastamisele ja tehnilise lahenduse välja töötamisele eelnes olemasoleva protsessi detailne kirjeldamine ja oluliste nüansside kaardistamine. Juhtisime kliendi tähelepanu võimalikele ohtudele ja andsime soovitusi nende vältimiseks. Arvestasime ka sellega, et kliendi töös oleks võimalikult lühike katkestus ja kõik tööd oleks tehtud esmaspäeva hommikuks.

Projekti komponendid

Riistvara
Serverid: Lenovo Enterprise 2 tk
Kettakast: Lenovo (kahe kontrolleriga)
Võrguseadmed: HP Enterprise switchid 2 tk

Tarkvara
Operatsioonisüsteem: Microsofti toode
Varundustarkvara: Veeam

Mida ja kuidas me tegime? Projekti tehniline kirjeldus ja kuidas 1+1=3

Kui kliendi töörütm seda vajab, siis on tavapärane, et viime projekti lõppfaasi ellu nädalavahetusel. Meeskond mõtles eelnevalt läbi kogu tööprotsessi ning kõikvõimalike ootamatuste vältimiseks pani paika varuvariandid. Tööd algasid reede õhtul ning veidi vähem kui 48 tunniga oli kõik vajalik tehtud. Sellesse aega mahtusid veel ka kõik testimised ja korduvtestimised nii arendaja kui kasutajate funktsionaalsusest lähtuvalt. Esmaspäeva hommikul oli kõik valmis ja klient sai täiesti tavapäraselt oma tööd alustada.

Kahe füüsilise serveri peale ehitasime Hyper-V klastri, mille serveriteks valisime Lenovo serverid. Meie jaoks on oluline, et klient saaks riistvara, mille garantiiteenused ja järelhooldus toimib Eesti turul hästi, on asjatundlik ja kiire. Lenovo serverid on oma töökindlust pidevalt tõestanud, hea hinna-kvaliteedi suhtega ja meie kindel valik, kui soovime kliendile pakkuda jätkusuutlikku lahendust.

Serverid ühendasime kettakastiga. Kahe serveri vajadus oli tingitud eelkõige sellest, et täita lähteülesandes püstitatud töökindluse tagamise nõue. Kui üks server peaks riistvara või tarkvara rikke tõttu rivist välja minema, siis teine server võtab kõik rollid enda kanda. Rollide jagamine toimub automaatselt ja ei tekita kliendile tööseisakuid ehk töökindlus ja stabiilsusnõue süsteemis on tagatud. Kettakast sai seadistatud kiire andmemassiivina, mis võimaldab päris mitme virtuaalserveri ja nendel toimivate erirakenduste protsessimist ilma, et tekiks probleeme kiirusega.

Tänu serverite virtualiseerimisele ja kettakasti rakendamisele sai klient juurde vaba ressurssi ja serveriruumi tuleviku tarbeks. Sellega sai täidetud ka lähteülesande 2. punkt, mis nägi ette süsteemi järjepidevuse ja efektiivsuse 3 – 5 aastaks. Tõeliselt hea näide selle kohta, kuidas 1+1 võib vahel ka 3 olla!

Varunduse ehk varukoopia tegemise jaoks paigaldasime eraldi füüsilise serveri ja varunduse tegemise rolli jätsime Veeami tarkvara kanda. Veeami tarkvara oleme kasutanud mitme oma kliendi juures ja see on tõestanud oma headust nii andmete varundamise efektiivsusel kui ka taastamisprotsessi kiiruses. Veeam tarkvarana tagab ka andmete kompaktse säilimise, mis omakorda võimaldab varundada väga pika perioodi andmeid, andmete taastamine virtuaalsetelt platvormidelt on lihtne ning kiire.

Tulemus

Kogu kulu süsteemi planeerimisest kuni teostamiseni on orienteeruvalt 1 nädala, millest katkestus kliendi süsteemis 48 tundi. Järelhoolduseks ehk kasutajate nõustamisele peale süsteemi uuendamist kulus 8 tundi.

Klient astus oma süsteemidega sõna otsest mõttes homsesse päeva. Minevikku maha jäid katkestused tööprotsessis või süsteemi aeglusest tingitud viivitused. Asemele tuli süsteemi töökindlus, mis pani kliendi end selles osas turvaliselt tundma.

Kuna paigaldasime lisaks ka monitooringusüsteemi, siis saame serveriressursi jaotust jälgida igapäevaselt ning seista oma lubaduse taga, et süsteem toimib vastavalt nõuetele järgmised 3 – 5 aastat.

Et projekt õnnestuks maksimaalselt hästi, on lisaks oskustele vajalik ka kliendi ja töö teostaja vaheline hea kommunikatsioon ning mõlemapoolne usaldus. Meie jaoks ei ole paremat tunnustust tehtud tööst kui õnnelik ja rahulolev klient.