Infosüsteemide seire

Infosüsteemide seiret ehk teisisõnu infosüsteemide proaktiivse monitooringu teenust hindavad need ettevõtted, kelle jaoks on oluline hoida infosüsteem stabiilsena ja ennetada selle tõrgetest tulenevaid probleeme.

Proaktiivse monitooringu teenust osutame  Nagios tarkvaraga, mis jälgib kliendi (IT) seadmete ja süsteemide tööd ning vastavust etteantud parameetritele ja normidele.

Kuidas infosüsteemide proaktiivne monitooring tehniliselt toimub?
Võimalike vigade varajaseks avastamiseks kontakteerub monitooringuserver kliendi serveris asuva monitooringuagendiga 5-15minutiliste intervallide järel.

Probleemidele reageerime me vastavalt lepingus kokkulepitud reageerimisaegadele.

3 Põhjust miks valida infosüsteemide seire